Security made simple

Het eenzijdig benaderen van gegevensbescherming (als puur juridisch, technisch of organisatorisch vraagstuk) is gedoemd te mislukken. En dat is misschien maar beter ook. Een suboptimale oplossing forceren kan uw dienstverlening ernstig ontwrichten en het tegengestelde effect veroorzaken: kwetsbaarheden treden op. Informatiebeveiliging is een middel om uw dienstverlening bestendig te maken tegen verstoringen. Er zijn nog […]